Viseći pultovi

Viseći pultevi se primenjuju za komandu na kranovima i dizalicama sa mesta rada.

Istu ulogu imaju i prenosni komandni pultevi, TS22, ali oni se pričvršćuju za struk rukovaoca, tako da mu obe ruke ostaju slobodne za komandu i druge radnje.