Vahle

Vahle

“Vahle” je usko specijalizovana firma koja već skoro 100 godina proizvodi instalacije za prenos električne energije na pokretne potrošače kao što su:

U industrijskoj proizvodnji, gde se materijal prenosi, kao npr na kranovima, dizalicama i monorejama.
Kod integrisanih sistema za proizvodnju i distribuciju automobila.
Kod opreme za dizanje i transport u čeličanama, brodogradilištima, pristaništima, kod koksara, elektrana, šećeranama itd.

“Vahle” ima rešenja za sve radne uslove: temperatura, krivine, kondenzacija, promena sredine (spolja/unutra), ..