Uređaj za čišćenje šina

Ovi sistemi se montiraju na izolacione šine tipa VKS radi čišćenja sistema u prašnjavim radnim uslovima. Sastoji se iz usisnih kanala, usisivača i magacina za odlaganje prikupljene prašine.