Upravljačke ručice

Upravljačke ručice-dzojstici su uređaji koji služe za upravljanje pokretnim uređajima, hidrauličnim agregatima, i drugim mašinama u cilju pokretanja,  regulaciju brzine, promene smera itd…

 Izrađuju se u više varijanti zavisno od veličine i izgleda, kao: višeosni kontroleri tipa V, dvoručni kontroleri tipa D i jednoosni kontroleri tipa S i kontroleri u Ex zaštiti. Višeosni, tačnije dvoosni, kontroleri tipa V se izrađuju u sledećim varijantama V6, V11, V5, V8, V85, V25, V10, V14, V20, V21 i V3, onda VV6, VVB6 VVC6, VV5  i VV8 koji su isti kao tipovi sa jednim V, ali sa boljim mehaničkim osobinama. Razlikju se po izgledu, veličini, te mogućnostima za dodatne elemente.  Dvoručni kontroleri, upravljačke ručice tipa D izrađuju se u varijantama D64, D8 i D3, ali i DD64 koji isto tako ima bolje mehaničke karakteristike od tipa D64. Služe za davanje komandi za dve slične mašine što se postiže sa obe ruke. Jednoosni kontrolori se izradjuju u varijantama S1, S14, S2, S21, S22, S23, S3, S4, S6, te SS2, SS21 i S22, koji su mehanički kvalitetniji. U ovu grupu spadaju i bočni kontroleri koji se montiraju sa strane komandnog ormana. Kontroler VA6 se izrađuje u Ex zaštiti EExdIICT6, PTB No. EX-91C 1083 X. Svaki kontakt je snabdeven sa odvodnim provodnikom dužine 3m. Kontroleri, upravljačke ručice se sastoje iz: ručice, delova za blokadu prvaca i smerova, kontaktnih elemenata i dodatnih elemenata. Ručica je deo kontrolera  čijim se pomeranjem napred-nazad, levo desno ili obrtanjem vrši komanda. Na ručici je moguće postaviti dodatne tastere, prekidače, klizne prekidače, pregibne i grebenaste, čak i kontrolere tipa V20. Zato se izradjuju u sledećim varijantama: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B14, B15, B20 i B22. Razlikuju se po veličini, obliku te brojem prekidačkih i upravljačkih uređaja. Dodavanjem kontrolera tipa V20, te upotrebom višepoložajnih kliznih i pregibnih prekidača moguće je ostvariti još dve, čak tri ose komande. Svi prekidački elementi na ručicama su proizvodnje Siemens. Delovi za blokadu pravca smerova služe da odrede dali se ručica može pomerati istovremeno i napred-nazad i levo-desno, dali je potrebna blokada u nultom položaju koja se odblokira pomeranjem ručice na gore, kao i dali se ručica vraća oprugom u nulti položaj ili je to potrebno uraditi ručno. Pored ovoga važno je i u koliko položaja je moguće postaviti kontrolere u svakom pravcu/smeru, kao i dali će kontakt u nekom položaju biti uključen ili isključen. Gessmann izrađuje kontrolere do 6 položaja u svakom smeru ne računajući nulti položaj tj položaje 6-0-6. U svakom položaju svaki od kontakata može biti uključen ili isključen, što određuje projektant. Gesmann ima 15 standardnih tipova kontaktnih aranžmana označenih sa A01 do A15 uz koje se može dodati aranžman A0 koji označava kontakt koji je uključen samo u položaju 0 i A1 koji označava kontakt koji je uvek uključen osim u položaju 0. Kontaktni elementi se izrađuju za razne napone i struje i u različitom broju za razne tipove kontrolera. Najčešći su 2A, 250VAC15, 24VDC13 i 4A, 250VAC15. Maksimalan broj kontakta je 18, ali je na zahtev moguće za neke tipove uraditi i veći broj kontakta. Priključci su: sa klemama, buksnama, konektorima, itd, zavisno od tipa kontrolera. Dodatni elementi su: potenciometri, opto-elektronski enkoderi, induktivni pretvarači; sa naponskim i strujnim izlazima raznih vrednosti i raznih oblika.