Trolni dizalični vodovi

Kompaktne višepolne provodne izolovane šine sa sopstvenom izolacijom izrađene od otporne PVC kombinacije ili od aluminijuma. Zauzimaju mali prostor. Napojni elementi mogu biti u sredini linije ili na kraju, prema potrebi. Spojnice mogu biti: samospojive i na zavrtanj.

Kombinacijom fiksnih i kliznih nosača postiže se kompenzacija manjih temperaturnih razlika. Za kompenzaciju temperaturnih promena upotrebljavaju se kompenzacione sekcije. Kolektori se izrađuju od ojačanog poliestera. Za veće struje i krivine upotrebljavaju se dupli oduzimači. Za veće horizontalne tolerancije linije upotrebljavaju se specijalne vučne ruke oduzimača. Mogu se montirati i horizontalno i vertikalno.