Sistemi za digitalni prenos podataka

Vahle powercom 485 sistem preko RS485 interfejsa i profibus, vrši prenos digitalnih podataka do pokretnih prijemnika, na rastojanje do 5000m. Napajanje može biti 220VAC ili 115VAC. Brzina prenosa podataka je 19 kb/sec. Može da se koristi prenosom od tačke do tačke ili preko bus sistema sa 31 učesnika.

Primenjuje se kod kranova, monoreja, kabl bubnjeva, transportnih kola, itd. SMG sistem za prenos podataka omogućava za sve zajedničke bus sisteme, a isto tako i za video, audio, upravljačke i nužno stop signale.