Kućišta razvodnih ormana

Izradjujemo sve vrste kućišta razvodnih ormana za primenu u industriji i građevinarstvu. Izrađeni su od čeličnog dva puta dekapiranog HV lima debljine 1.5-2 mm, plastificirani u sivu boju RAL 7032. Ojačanje vrata koje ujedno služi za pričvršćivanje zaštite na vratima, montažu opreme kao i fleksibilnog snopa, izvedeno je ”Z” profilom.

Zabravljivanje vrata i dihtovanje ormana izvedeno je sa jednom bravom (do 600 mm), odnosno 2 brave (ormani visine preko 600 mm). Na zahtev ugrađuje se brava sa zabravljivanjem u 3 tačke. Kućišta su opremeljena ”uškama” za pričvršćivanje na zid ili kukama za nošenje. Po zahtevu izraduju se i postolja. Na svim nezavisnim delovima konstrukcije ormana (kućište, vrata, montažna ploča i dr.) nalaze se zavareni i zaštićeni zavrtnji za uzemljenje. U našem proizvodnom programu nalaze se sledeće vrste kućišta: