Primena

Komanda na kranovima i dizalicama
Daljinska komanda, dizanje
Tehnologija transporta materijala
Viljuškari
Luke, terminali, platforme
Čeličane
Rudnici, tunelogradnja
Drvna industrija
Mašine za zavarivanje
Železnica i vozila
Sistemi za visoki napon
Protiv eksplozivna zaštita
Komandni pultevi
Upravljačke ručice
Komandni prekidači
Reduktorski prekidači
Viseći pultevi
Nožni prekidači
Kopirno komandni uređaj

Gessmann

Logo Vahlenic

Logo Schneider

Logo Eaton

navigacija-3

A: LIPOVIČKI PUT 388/E
T: +381 11 8326 004
T: +381 11 8326 005
E: office@elektroumi.rs
kako do nas