Ormani mernih grupa

Ormani mernih grupa namenjeni su za poluindirektno ili direktno merenje električne energije u indutriji i domaćinstvu. Kućišta ormana su urađena po svim propisima i standardima koja propisuje i zahteva EDB kao i zahtevima drugih distributivnih preduzeća na teritoriji Srbije i Crne Gore.

Izrađuju se od dva puta dekapiranog lima debljine 1.5-2 mm sa punim varovima u vrlo robusnoj izvedbi. Sva kućišta su u stepenu mehaničke taštite IP 54 površinski zaštićena plastifikacijom RAL 7032. U ormane mernih grupa ugrađuje se oprema prema tahtevu.

Kućišta razvodnih ormana
Proizvodnja ispitne opreme
Proizvodnja Učila
Nisko naponski blokovi
Komandno signalni ormani
Ormani za primenu u građevinarstvu
Kompenzacija reaktivne energije
Automatizacija procesa

Gessmann

Logo Vahlenic

Logo Schneider

Logo Eaton

navigacija-3

A: LIPOVIČKI PUT 388/E
T: +381 11 8326 004
T: +381 11 8326 005
E: office@elektroumi.rs
kako do nas