Nosači kablova

Nosači kablova nose provodne kablove (okrugle i pljosnate), kao i hidraulična creva, da bi se obezbedila energija i komanda do mobilnih potrošača na siguran i efikasan način bez dodatnog održavanja. Svi sistemi imaju početna kolica, koja obezbedjuju pravac trase, noseća kolica, čiji broj zavisi od dužine trase i slobodnog prostora iznad trase i vodeća kolica koja se nalaze na pokretnom uređaju, kranu i u osi paralelnoj kranskoj stazi vuku kraj kabla.

Izrađuju se u više tipova, kao što su: sistemi sa obrnutim U profilom ( koji se isporučuje sa U profilom, katalog 8a), za pljosnate kablove ( katalog 8b), za okrugle kablove (katalog 8c) i sa romboidnim profilom ( koji se isto tako isporučuju sa profilom, katalog 8c). Za veći broj kablova i za veće nagibe predvidjena je oprema koja omogućava bezprekoran rad sistema, kao što su: rasteretno uže i obujmica za veće ugibe i veći broj kablova.

Svi sistemi dozvoljavaju krivine u sistemu, a za ekstremno male prečnike krivina predvidjen je sistem sa romboidnim profilom. Nosači za okrugle i pljosnate kablove, katalozi 8b i 8c, montiraju se a postojeće I ili INP profile, te je pri zahtevu potrebno dostaviti i ovaj podatak. Izrađuju se za skoro sve radne uslove, što se tiče prašine, vlage i agresivnih sredina. Za pravilan izbor potrebno je popuniti formular koji daje sve elektro mehaničke podatke o stazi i o mašini i nalazi se na kraju svakog kataloga. Za izbor fleksibilnih kablova i pribora za nosače kablova i kabl bubnjeve može vam poslužiti katalog 8e.