Nisko naponski blokovi

Ormani za razvodna postrojenja izrađuju se od jednog ili više polja dimenzija 800x2000x400 sa ili bez postolja kao i prema zahtevu.

Ormani se izvode sa rasvetnim telima, žaluzinama za prirodnu i ventilatorima sa termostatom za prinudnu ventilaciju, a po potrebi se ugrađuje klima jedinica za hlađenje.

Energetsko napajanje vrši se šinskim razvodom bakarnim šinama odgovarućeg preseka zaštićenog od previsokog napona dodira klirit samogasivim staklom.