Nisko naponski blokovi

Ormani za razvodna postrojenja izrađuju se od jednog ili više polja dimenzija 800x2000x400 sa ili bez postolja kao i prema zahtevu.

Ormani se izvode sa rasvetnim telima, žaluzinama za prirodnu i ventilatorima sa termostatom za prinudnu ventilaciju, a po potrebi se ugrađuje klima jedinica za hlađenje.

Energetsko napajanje vrši se šinskim razvodom bakarnim šinama odgovarućeg preseka zaštićenog od previsokog napona dodira klirit samogasivim staklom.

 
 

Kućišta razvodnih ormana
Proizvodnja ispitne opreme
Proizvodnja Učila
Komandno signalni ormani
Ormani mernih grupa
Ormani za primenu u građevinarstvu
Kompenzacija reaktivne energije
Automatizacija procesa

Gessmann

Logo Vahlenic

Logo Schneider

Logo Eaton

navigacija-3

A: LIPOVIČKI PUT 388/E
T: +381 11 8326 004
T: +381 11 8326 005
E: office@elektroumi.rs
kako do nas