Merni koferi

Merni kofer UMI915
koji sadrži elektronski mikroskop i notebook računar

Merni kofer UMI916
koji sadrži amperklešta, termokameru, aparat za merenje broja obrtaja i aparat za merenje debljine nanosa boje

Merni kofer UMI917
koji sadrži multifunkcijski uređaj sa sondama (po zahtevu) za merenje protoka fluida, temperature, protoka vazduha, dif.pritiska…