Kucista razvodnih ormana

Izradjujemo sve vrste kućišta razvodnih ormana za primenu u industriji i građevinarstvu. Izrađeni su od čeličnog dva puta dekapiranog HV lima debljine 1.5-2 mm, plastificirani u sivu boju RAL 7032. Ojačanje vrata koje ujedno služi za pričvršćivanje zaštite na vratima, montažu opreme kao i fleksibilnog snopa, izvedeno je ”Z” profilom.

Zabravljivanje vrata i dihtovanje ormana izvedeno je sa jednom bravom (do 600 mm), odnosno 2 brave (ormani visine preko 600 mm). Na zahtev ugrađuje se brava sa zabravljivanjem u 3 tačke. Kućišta su opremeljena ”uškama” za pričvršćivanje na zid ili kukama za nošenje. Po zahtevu izraduju se i postolja. Na svim nezavisnim delovima konstrukcije ormana (kućište, vrata, montažna ploča i dr.) nalaze se zavareni i zaštićeni zavrtnji za uzemljenje. U našem proizvodnom programu nalaze se sledeće vrste kućišta:

Ormani za primenu u gradevinarstvu

Montaža opreme na montažnu plocu ili na sistemu montažnih profila sa zaštitnim maskama. Varijanta montažnih profila sa zaštitnim maskama pruža mogucnost instalaterima da vecinu razvodnih ormana mogu išemirati i povezati na licu mesta.

Ormani za primenu u industriji

Kucišta ormana odlikuju se robusnom konstrukcijom, pri cijoj izradi se strogo vodi racuna o debljini lima. Za izradu kucišta do 800mm visine koristi se HV lim debljine 1, 25mm dok se preko te visine koristi lim debljine 1, 5mm. Slobodno stojeci ormani se izraduju od lima debljine 2mm. Montažne ploce za KZO ormane su debljine 2mm, a za slobodno stojece 3mm. Kucišta su površinski zašticena elektro statickim poliesterskim strukturnim prahom RAL 7032. Sistem montažnih profila je pocinkovan.

Sva kucišta iz programa UMI – MAX ELEKTRO LINE su unificirana po pitanju izbora montaže opreme, montažna ploca ili sistem montažnih profila sa zaštitnim maskama. Kucište ormana sa montažnim profilima za ormane tipa KZO, isporuciju se sa vec namontiranim profilima i maskama prema zahtevu kupca. Profili i maske za slobodno stojece i nizajuce ormane isporucuju se posebno. Svi profili dozvoljavaju podešavanje po visini i dubini ormana.

Dihtovanje ormana izvodi se sunderastim profilosmeštenim u profil koji služi za povecanje krutosti vrata i koji omogucava stepen zaštite IP55. Rub na kucištu ormana je savijen u polje tako da onemogucava skupljanje vode na zaptivci. Na vratima ormana montirane su perforirani profile koji služe za montažu opreme i povecavaju krutost vrata.

 

Ormani koje se rade po narudžbini izrađuju se u svemu prema zahtevu ili crtežu sa izradom svih otvora, ojačanja, nosača i dr., pre plastificiranja.