Kompenzacija reaktivne energije

Kompenzacija reaktivne energije

Problem potrošnje reaktivne energije javlja se kod svih potrošača čija je priroda opterećenja induktivna, što podrazumeva namotaje izvedene bakarnom žicom (elektromotori i prigušnice raznih namena). Kompenzacija reaktivne energije u praksi morala bi se vršiti lokalno, kod potrošača, a kad to nije urađeno onda centralno u razvodnim ormanima smeštenim kraj glavnog razvodnog ormana ili niskonaponskog postrojenja u trafostanici. U industrijskim postrojenjima kompenzacije reaktivne energije realizuje se prilikom investicije tj. izgradnje postrojenja i sastavni je deo projekta.

Stagnacija industrijske proizvodnje i osiromašnjenje u prethodnim godinama dovela je do zapostavljanja održavanja kondezatorskih baterija, regulatora i sklopne tehnike, tehnološke zastarelosti i dotrajalosti opreme tako da u velikom broju postrojenja ova oprema ne funkcioniše ili je neadekvatna po pitanju opterećenja.

Rešenje ovog problema je ugradnja opreme za kompenzaciju reaktivne energije što rezultira sledećim:

1. Rasterećenje električnih vodova. Prenosni kapacitet mreže i sva energetska elektro opremaje manje napregnuta i smanjuje se mogućnost nastanka havarije. Smanjuju se padovi napona, a naponske prilike u instalacijama su bolje i povoljnije za rad električnih uređaja, pogotovo računara i drugih elektronskih aparata. Eliminišemo reaktivnu snagu koja opterećuje transformator i stvaramo prostor za njegovo opterećenje na aktivnoj snazi.

2. Štednja: ekonomski je neopravdano i nelogično plaćati tu energiju, pošto se ugradnjom opreme za njenu kompenzaciju ono može u potpunosti eliminisati ili svesti na zanemarljiv nivo, a ta investicija će se otplatiti za nekoliko meseci.

3. Ispunjavamo zahtev elektro distribucije ( u koliko je cosφ ispod 0.95, distribucija utrošenu reaktivnu energiju naplaćuje duplo skuplje).

4. Rasterećenje proizvodnih i prenosnih kapaciteta elektroenergetskog sistema. Samim tim doprinosimo smanjenju emisije štetnih gasova iz termoelektrana.

Ekstra ponuda:

Schneider” opremu za kompenzaciju reaktivne energije u kreditnom aranžmanu gde Vam rata kredita ne prelazi cifru koju mesečno plaćate elektro distribuciji.