Kompenzacija reaktivne energije

Problem potrošnje reaktivne energije javlja se kod svih potrošača čija je priroda opterećenja induktivna, što podrazumeva namotaje izvedene bakarnom žicom (elektromotori i prigušnice raznih namena). Kompenzacija reaktivne energije u praksi morala bi se vršiti lokalno, kod potrošača, a kad to nije urađeno onda centralno u razvodnim ormanima smeštenim kraj glavnog razvodnog ormana ili niskonaponskog postrojenja u trafostanici. U industrijskim postrojenjima kompenzacije reaktivne energije realizuje se prilikom investicije tj. izgradnje postrojenja i sastavni je deo projekta.

Stagnacija industrijske proizvodnje i osiromašnjenje u prethodnim godinama dovela je do zapostavljanja održavanja kondezatorskih baterija, regulatora i sklopne tehnike, tehnološke zastarelosti i dotrajalosti opreme tako da u velikom broju postrojenja ova oprema ne funkcioniše ili je neadekvatna po pitanju opterećenja.

Rešenje ovog problema je ugradnja opreme za kompenzaciju reaktivne energije što rezultira sledećim:

1. Rasterećenje električnih vodova. Prenosni kapacitet mreže i sva energetska elektro opremaje manje napregnuta i smanjuje se mogućnost nastanka havarije. Smanjuju se padovi napona, a naponske prilike u instalacijama su bolje i povoljnije za rad električnih uređaja, pogotovo računara i drugih elektronskih aparata. Eliminišemo reaktivnu snagu koja opterećuje transformator i stvaramo prostor za njegovo opterećenje na aktivnoj snazi.

2. Štednja: ekonomski je neopravdano i nelogično plaćati tu energiju, pošto se ugradnjom opreme za njenu kompenzaciju ono može u potpunosti eliminisati ili svesti na zanemarljiv nivo, a ta investicija će se otplatiti za nekoliko meseci.

3. Ispunjavamo zahtev elektro distribucije ( u koliko je cosφ ispod 0.95, distribucija utrošenu reaktivnu energiju naplaćuje duplo skuplje).

4. Rasterećenje proizvodnih i prenosnih kapaciteta elektroenergetskog sistema. Samim tim doprinosimo smanjenju emisije štetnih gasova iz termoelektrana.

Ekstra ponuda:

"Schneider" opremu za kompenzaciju reaktivne energije u kreditnom aranžmanu gde Vam rata kredita ne prelazi cifru koju mesečno plaćate elektro distribuciji.

Kućišta razvodnih ormana
Proizvodnja ispitne opreme
Proizvodnja Učila
Nisko naponski blokovi
Komandno signalni ormani
Ormani mernih grupa
Ormani za primenu u građevinarstvu
Automatizacija procesa

Gessmann

Logo Vahlenic

Logo Schneider

Logo Eaton

navigacija-3

A: LIPOVIČKI PUT 388/E
T: +381 11 8326 004
T: +381 11 8326 005
E: office@elektroumi.rs
kako do nas