Kompaktne izolovane šine

Kompaktne višepolne provodne izolovane šine, su sa sopstvenom izolacijom od otporne na koroziju PVC materije, kompaktno spojene, tako da čine celinu. Izradjuju se u sistemu od 2 do 10 provodnika/šina, struja od 40 do 200A. Spojnice se sastoje iz Izolacionog dela i lako umetljivih bakarnih elemenata.

Nosači se biraju prema načinu montaže. Mogu imati izolacione sekcije i tako deliti stazu na više delova, u jednom provodniku ili više. Laki su za montažu i dugog veka eksploatacije. Oduzimači mogu biti od 30A do 80A. Pogodni su za linije sa krivinama, skretanjem kao i za platforme.

kompaktne-izolovane-sine