Komandni pultovi

Komandni pultevi su kombinacija kranske stolice i komandnih i uređaja za kontrolu procesa. Mogu biti ožičeni i spremni za montažu u kabinu rukovaoca. Oznaka je KST i izrađuju se u 12 varijanti: 3, 4, 5, 6, 7, 75, 8, 85, 10, 15, 18 i 19, različitih dimenzija i sa različitom opremom, te grejanjem ili motornim pogonom za podešavanje. Neki tipovi pored mogućnosti okretanja imaju mogućnost ugradnje podesivog nosača za monitor a samim time i monitora. Ormani za smeštaj opreme se postavljaju sa obe strane stolice, mogu se otvarati i mogu bit zaključani, i različitih su dimenzija za razne tipove i varijante. Na vrhu ormana se postavljaju postolja za odmor ruku. Kao stolice za sedanje rukovaoca upotrebljava se 7 varijanti stolica tipa KFS: 2, 4, 6, 7, 8, 9 i 10, koje imaju razne pogodnosti podešavanja i komotiteta.Komandni uređaji se postavljaju na gornjoj površini ormana, te se pored komandnih kontrolera i prekidača proizvodnje Gessmann koriste i komandno signalni uređaji proizvodnje Siemens. Isporučuju se komplet sa ožičenjem, ali u bilo kojoj fazi pa i bez opreme i bez izrade otvora.