Jednopolno izolovane šine

To su jednopolno izolovane provodne šine koje se montiraju na staze i služe za napajanje kranova, dizalica i drugih uređaja. Zaštićeni su od dodira prstiju. Pogodni su i za otvorene i za zatvorene prostore, krivine, platorme koje imaju skretanje ili pak kod uređaja koji se okreću. Izrađuju se za temperature do 1300C. Nosači šina omogućavaju kvalitetnu montažu i uštedu prostora.

Šine se izrađuju za struje od 10A do 1000A, a oduzimači od 20A do 400A. Kod dužih linija upotrebljavaju se kompenzacioni elementi, Napojni elementi mogu biti na krajevima sistema ili pak u sredini, može i na dva mesta, čime se obezbeđuje nizak pad napona. Izolacionim elementima, omogućava se, u slučaju potrebe, podela sistema na dva i više delova.