Gessmann

Komandni prekidači – služe za komandu svih vrsta pogona. Prilagođeni su za ugradnju na komandni pult, otvora 22,5 mm, a dimanzija 80x80mm. Dužina zavisi od broja kontakata, kojih može biti do 16, kao i od toga da li ima i potenciometar . Priključci su sa buksnama max. 2,5 mm2. Ručice se izrađuju u tri varijante: ručica, poluga i sa rotacionim mehanizmom. Kontaktni aranžman može da ima do 6 položaja za svaki smer kretanja, sa nekim od standardnih varijanti ili po zahtevu projektanta.Standardna struja kontakata je 2A, 250VAC15, tj 1A, 24VDC13. Izrađuju se i za struje 4A, 250VAC15 na zahtev. Stepen zaštite je IP54. Mehanički vek 10 miliona operacija.

Komandni pultevi – su kombinacija kranske stolice i komandnih i uređaja za kontrolu procesa. Mogu biti ožičeni i spremni za montažu u kabinu rukovaoca. Oznaka je KST i izrađuju se u 12 varijanti: 3, 4, 5, 6, 7, 75, 8, 85, 10, 15, 18 i 19, različitih dimenzija i sa različitom opremom, te grejanjem ili motornim pogonom za podešavanje. Neki tipovi pored mogućnosti okretanja imaju mogućnost ugradnje podesivog nosača za monitor a samim time i monitora.Ormani za smeštaj opreme se postavljaju sa obe strane stolice, mogu se otvarati i mogu bit zaključani, i različitih su dimenzija za razne tipove i varijante. Na vrhu ormana se postavljaju postolja za odmor ruku. Kao stolice za sedanje rukovaoca upotrebljava se 7 varijanti stolica tipa KFS: 2, 4, 6, 7, 8, 9 i 10, koje imaju razne pogodnosti podešavanja i komotiteta. Komandni uređaji se postavljaju na gornjoj površini ormana, te se pored komandnih konrolera i prekidača proizvodnje Gessmann koriste i komandno signalni uređaji proizvodnje Siemens.

Isporučuju se komplet sa ožičenjem, ali u bilo kojoj fazi pa i bez opreme i bez izrade otvora.

Upravljačke ručice-dzojstici – su uređaji koji služe za upravljanje pokretnim uređajima, hidraulicnim agregatima, i drugim mašinama u cilju pokretanja, regulaciju brzine, promene smera itd… Izrađuju se u više varijanti zavisno od veličine i izgleda, kao: višeosni kontroleri tipa V, dvoručni kontroleri tipa D i jednoosni kontroleri tipa S i kontroleri u Ex zaštiti. Višeosni, tačnije dvoosni, kontroleri tipa V se izrađuju u sledećim varijantama V6, V11, V5, V8, V85, V25, V10, V14, V20, V21 i V3, onda VV6, VVB6 VVC6, VV5 i VV8 koji su isti kao tipovi sa jednim V, ali sa boljim mehaničkim osobinama. Razlikju se po izgledu, veličini, te mogućnostima za dodatne elemente. Dvoručni kontroleri, upravljačke ručice tipa D izrađuju se u varijantama D64, D8 i D3, ali i DD64 koji isto tako ima bolje mehaničke karakteristike od tipa D64. Služe za davanje komandi za dve slične mašine što se postiže sa obe ruke. Jednoosni kontrolori se izrađuju u varijantama S1, S14, S2, S21, S22, S23, S3, S4, S6, te SS2, SS21 i S22, koji su mehanički kvalitetniji. U ovu grupu spadaju i bočni kontroleri koji se montiraju sa strane komandnog ormana. Kontroler VA6 se izrađuje u Ex zaštiti EExdIICT6, PTB No. EX-91C 1083 X. Svaki kontakt je snabdeven sa odvodnim provodnikom dužine 3m. Kontroleri, upravljačke ručice se sastoje iz: ručice, delova za blokadu prvaca i smerova, kontaktnih elemenata i dodatnih elemenata. Ručica je deo kontrolera čijim se pomeranjem napred-nazad, levo desno ili obrtanjem vrši komanda. Na ručici je moguće postaviti dodatne tastere, prekidače, klizne prekidače, pregibne i grebenaste, čak i kontrolere tipa V20. Zato se izrađuju u sledećim varijantama: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B14, B15, B20 i B22. Razlikuju se po veličini, obliku te brojem prekidačkih i upravljačkih uređaja. Dodavanjem kontrolera tipa V20, te upotrebom višepoložajnih kliznih i pregibnih prekidača moguće je ostvariti još dve, čak tri ose komande. Svi prekidački elementi na ručicama su proizvodnje Siemens. Delovi za blokadu pravca smerova služe da odrede da li se ručica može pomerati istovremeno i napred-nazad i levo-desno, da li je potrebna blokada u nultom položaju koja se odblokira pomeranjem ručice nagore, kao i da li se ručica vraća oprugom u nulti položaj ili je to potrebno uraditi ručno. Pored ovoga važno je i u koliko položaja je moguće postaviti kontrolere u svakom pravcu/smeru, kao i dali će kontakt u nekom položaju biti uključen ili isključen. Gessmann izrađuje kontrolere do 6 položaja u svakom smeru ne računajući nulti položaj tj položaje 6-0-6. U svakom položaju svaki od kontakata može biti uključen ili isključen, što odredjuje projektant. Gesmann ima 15 standardnih tipova kontaktnih aranžmana označenih sa A01 do A15 uz koje se može dodati aranžman A0 koji označava kontakt koji je uključen samo u položaju 0 i A1 koji označava kontakt koji je uvek uključen osim u položaju 0. Kontaktni elementi se izrađuju za razne napone i struje i u različitom broju za razne tipove kontrolera. Najčešći su 2A, 250VAC15, 24VDC13 i 4A, 250VAC15. Maksimalan broj kontakta je 18, ali je na zahtev moguće za neke tipove uraditi i veći broj kontakta. Priključci su: sa klemama, buksnama, konektorima, itd, zavisno od tipa kontrolera. Dodatni elementi su: potenciometri, opto-elektronski enkoderi, induktivni pretvarači; sa naponskim i strujnim izlazima raznih vrednosti i raznih oblika.

Kopirno-komandni uređaj – je robustan uređaj koji se koristi kod mašina za pakovanje. Njegova slobodna osovina ili ugrađeni prenosni zupčanik su direktno povezani sa mašinom kojom upravljaju. Uređaj ugaono kopira stanje mašine i daje odgovarajuće komande mašini za pakovanje. Prekidački program se podešava u rasponu do 1800 u oba smera pomoću dva diska koja zauzimaju ugao od po 1800. Može da ima do 23 kontakta, sa mikroprekidačem 4A, 350VAC15, ili preko blizinskih inicijatora 18-30VDC, 100mA. Ako se isporučuju u kućištu imaju stepen zaštite IP65.