Bakarne šine

Montiraju se na izolatore i postižu visoku provodnost, mali pad napona i veliku mehaničku čvrstoću sa dugim vekom trajanja. Izrađuju se za struje od 220A do 1560A i oduzimače od 60A do 800A. Postoje sledeći tipovi: čelik/bakar, aluminijum/bakar, šuplji aluminijum/bakar, fiberstaklo/bakar i komplet bakar.

Kombinacijom kliznih i fiksnih spojnica postiže se prilagodljivost sistema temperaturnim promenama. Postoje oduzimači sa velikom tolerancijom ose kranske staze. Uz odgovarajuće izolatore mogu se koristiti i za visoke napone 6kV i 20kV. Uz odgovarajuću opremu, može se odkloniti efekti smrzavanja i znojenja.

Sistemi za punjenje viljuškara
Jednopolno izolovane šine
Kompaktne izolovane šine
Trolni dizalični vodovi
Bezkontaktni provodni sistemi
Sistemi za digitalni prenos podataka
APOS sistemi za pozicioniranje
Nosači kablova
Kabl bubnjevi sa oprugom
Provodni sistemi za teške uslove
Uređaj za čišćenje šina

Gessmann

Logo Vahlenic

Logo Schneider

Logo Eaton

navigacija-3

A: LIPOVIČKI PUT 388/E
T: +381 11 8326 004
T: +381 11 8326 005
E: office@elektroumi.rs
kako do nas