Automatizacija procesa

Automatizacija i upravljanje elektromotornih pogona – Izrada upravljačkih sistema za mašine i procese, za prese, kranove i ciglarska postrojenje primenom PLC kontrolera.