APOS sistemi za pozicioniranje

Vahle APOS sastoji se iz kodirane trake ili koodirane šine i čitačke glave koja pretvara poziciju u interfejs signal. Sofisticirana čitačka glava određuje poziciju na osnovu pozicije i broja okretaja. Prilagodljivi su svim sistemima Vahle.

Pogodni su i za vlažne i prašnjave prostore. Pozicija se održava i posle prekida ili nestanka napona. Može da se primeni na dužine do 524m. Posebno su pogodni za jednošinske dizalice, kranove i opremu za skladištenje.